Doprava a dodací podmínky

DODACÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.elenliving.cz, www.detske-stany.cz

UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.elenliving.cz, www.detske-stany.cz, příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Dodacími podmínkami jakož i Nákupním řádem a Reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
  2. Proces uzavření smlouvy je blíže specifikován Nákupním řádem.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 4 dnů. Zboží, které není skladem, do 14 dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny.
  2. Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím společnosti DPD. Řidič telefonicky kontaktuje zákazníka v den doručení zásilky, aby s ním domluvil podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá řidič přepravní služby oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

  1. Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu - daňový doklad, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list od výrobce.
  2. Při platbě předem na účet prodávajícího je zboží předáno kupujícímu pouze na základě kontroly průkazů totožnosti.
  3. Při dodání je kupující povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
  4. V případě zjevného poškození zásilky je třeba sepsat Zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.
  5. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit společnosti Elen Living s.r.o. vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody, sepíše řidič se zákazníkem Zápis o škodě a dále bude postupovat dle jeho pokynů.

CENA ZA DOPRAVU

Doprava ČR:
Doprava detského stanu „teepee“ kamkoliv po ČR je za cenu 163 Kč.
Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Tyto Dodací podmínky nabývají  účinnost 22.10.2015. Změny řádu vyhrazeny.